Nabízíme

Předprojektová příprava a činnost:

 • Architektonické studie a návrhy staveb bytových, občanských a výrobních
 • Urbanistické studie – STÚ
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení – DÚR
 • Vizualizace návrhů staveb

Projektové práce a činnost:

 • Projektová dokumentace staveb bytových, občanských a výrobních
 • Dokumentace pro stavební řízení – DSP
 • Dokumentace pro provedení stavby – DPS
 • Dokumentace pro zadání stavby včetně položkového soupisu prací – DZS

Inženýrské práce a činnost:

 • Odborné poradenství v oblasti bytových, občanských a výrobních staveb
 • Zajištění získání územního či stavebního povolení
 • Vypracování dokumentace současného stavu objektů
 • Provádění technického dozoru investora – TDI
 • Provádění autorského dozoru – ATD

Kontaktní formulář

Vaše jméno a přijméní

Tel číslo

Vaše zpráva